Výstup

Definícia pojmu Výstup v ekonomickom slovníku. Výraz Výstup sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Výstup“

to čo bolo vytvorené priamo financovanými aktivitami projektu, teda čo prijímateľ dostane v priamej výmene za finančné prostriedky.