Vystavovateľ

Definícia pojmu Vystavovateľ v ekonomickom slovníku. Výraz Vystavovateľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Vystavovateľ“

Firma, ktorá si prenajíma výstavnú plochu za úhradu, obsadí stánok pracovníkmi a po celý čas podujatia ponúka, prezentuje alebo informuje o vystavovaných tovaroch alebo službách.