vysporiadanie, vyrovnanie / settlement

Definícia pojmu vysporiadanie, vyrovnanie / settlement v ekonomickom slovníku. Výraz vysporiadanie, vyrovnanie / settlement sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „vysporiadanie, vyrovnanie / settlement“

Prevod finančných prostriedkov medzi operátormi podľa zúčtovania výsledkov, uzatvorenie finančných požiadaviek. – SETTLEMENT – – Transfer of funds between operators according to the clearing results, finalising the financial claims.