vysporiadanie pohľadávky

Definícia pojmu vysporiadanie pohľadávky v ekonomickom slovníku. Výraz vysporiadanie pohľadávky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „vysporiadanie pohľadávky“

Právo dostať krátkodobé likvidné aktíva za dodávku tovaru.