Vysporiadací kurz

Definícia pojmu Vysporiadací kurz v ekonomickom slovníku. Výraz Vysporiadací kurz sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Vysporiadací kurz“

(futures) – denný alebo finálny, základ pre vysporiadanie pozície investora v daný deň alebo v deň, kedy kontrakt vyprší.