Vysoko rizikový

Definícia pojmu Vysoko rizikový v ekonomickom slovníku. Výraz Vysoko rizikový sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Vysoko rizikový“

prídavné meno. Stupeň zníživších sa intelektuálnych schopností a stúpajúcej finančnej lživosti. (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall Street Journal) Anglický ekvivalent tohto výrazu je SUBPRIME.