Výsledok projektu

Definícia pojmu Výsledok projektu v ekonomickom slovníku. Výraz Výsledok projektu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Výsledok projektu“

(výstup operačného programu) – okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícií pre konečných užívateľov alebo predstavuje služby poskytnuté cieľov skupine;

(výstup operačného programu) – Okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícií pre konečných užívateľov alebo predstavuje služby poskytnuté cieľov skupine.