Výskumná agentúra

Definícia pojmu Výskumná agentúra v ekonomickom slovníku. Výraz Výskumná agentúra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Výskumná agentúra“

Profesionálny subjekt, ktorého poslaním a komerčnou činnosťou je výskum trhu alebo spoločensko-politický výskum.