vyrovnávka po častiach

Definícia pojmu vyrovnávka po častiach v ekonomickom slovníku. Výraz vyrovnávka po častiach sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „vyrovnávka po častiach“

Dynamická technika, ktorá využíva rovnakú logiku ako metóda najmenších celkových poplatkov, ale je doplnená o v praxi nazývanú metódu pozeraj dopredu / pozeraj dozadu. Ak sa použije hlavná podstata systému pozeraj dopredu / pozeraj dozadu, je najprv kalkulované veľké množstvo a predtým ako sa určí toto množstvo, ďalšie alebo predchádzajúce čiastkové požiadavky sú vyhodnocované aby sa stanovila či súčasný systém bude ekonomický.