výročná správa o činnosti vysokej školy

Definícia pojmu výročná správa o činnosti vysokej školy v ekonomickom slovníku. Výraz výročná správa o činnosti vysokej školy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „výročná správa o činnosti vysokej školy“

Verejná vysoká škola je povinná každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu a zverejniť výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy v termíne a formou, ktoré určí ministerstvo.