Výročná správa

Definícia pojmu Výročná správa v ekonomickom slovníku. Výraz Výročná správa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Výročná správa“

Správa o hospodárskom výsledku spoločností, ktorú každoročne vydávajú firmy a je voľne dostupná všetkým akcionárom.