výrobný proces

Definícia pojmu výrobný proces v ekonomickom slovníku. Výraz výrobný proces sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „výrobný proces“

Séria činností vykonávaných na materiále za účelom jeho pretvorenia z podoby suroviny alebo polotovaru do kompletného štádia vysokej hodnoty.