výrobný plán

Definícia pojmu výrobný plán v ekonomickom slovníku. Výraz výrobný plán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výrobný plán“

Vopred dohodnutý plán ktorý vzniká z predaja a operačných (výrobných) plánovacích funkcii, špecificky celkovou úrovňou naplánovaných výsledkov výroby. Výsledky výroby sú zvyčajne stanovené ako mesačné množstvo na každú skupinu výrobkov (skupina výrobkov, prvkov, činností, vlastností, atď.). Na vyjadrenie plánu môžu byť použité rôzne ukazovatele: jednotkové ukazovatele, tonáž, štandardná hodina, počet pracovníkov, atď. Výrobný plán je oprávnenie manažmentu pre hlavného plánovača, aby ho prerobil na detailnejší plán vychádzajúci z hlavného výrobného rozpisu.