výrobný modul

Definícia pojmu výrobný modul v ekonomickom slovníku. Výraz výrobný modul sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „výrobný modul“

Stavebný blok (ktorý možno alebo nemožno vyrobiť) pre vytvorenie zákazníckych modulov.