výrobný cyklus

Definícia pojmu výrobný cyklus v ekonomickom slovníku. Výraz výrobný cyklus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výrobný cyklus“

1. Všetky po sebe idúce činnosti vo výrobnom procese od prijatia objednávky až po dodávku objednaného tovaru. 2. Pravidelne sa opakujúci cyklus vo výrobe rôznych typov výrobkov, ktoré sa vyrábajú v pevných sekvenciách v tomto cykle. 3. Pozri: čas potrebný na realizáciu výroby.