výrobné zdrojové plánovanie

Definícia pojmu výrobné zdrojové plánovanie v ekonomickom slovníku. Výraz výrobné zdrojové plánovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výrobné zdrojové plánovanie“

MRP – II/ – Metóda pre efektívne plánovanie všetkých zdrojov výrobnej spoločnosti. Je zamerané na operačné plánovanie, finančné plánovanie a má schopnosť odpovedať na otázky typu čo ak. Je vytvorené z rozličných funkcií, ktoré sú navzájom poprepájané: obchodné plánovanie, výrobné plánovanie, výrobné schémy, plánovanie materiálových požiadaviek, plánovanie kapacitných požiadaviek a systémy na spracovanie kapacít a priorít. Výstupy týchto systémov sú súčasťou finančných správ ako napr. obchodného plánu, správy o obchodných záväzkoch, rozpočtu, návrhov skladových zásob, atď. Výrobné zdrojové plánovanie je priamy nárast a rozširovanie plánovania materiálových požiadaviek (MRP-1).