výrobné plánovanie

Definícia pojmu výrobné plánovanie v ekonomickom slovníku. Výraz výrobné plánovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výrobné plánovanie“

1. (Všeobecne) Plánovanie výroby: – plánovanie kvantity a sortimentu výrobkov ktorý musí a / alebo môže byť vyrábaný v rozličných časových úsekoch, – bilancia činností požadovaných v objednávke nutných na výrobu požadovanej kvantity. 2. (MRP) Pozri: hlavné plánovanie.