výrobné centrum

Definícia pojmu výrobné centrum v ekonomickom slovníku. Výraz výrobné centrum sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výrobné centrum“

Organizačná jednotka ktorej manažment je zodpovedný kontrolnú činnosť technickú, ekonomickú a tovarové prúdy vo výrobe jedného, alebo viacerých skupín výrobkov.