výrobná operácia

Definícia pojmu výrobná operácia v ekonomickom slovníku. Výraz výrobná operácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výrobná operácia“

Najmenšia pracovná jednotka vo výrobnom procese, ktorá sa berie do úvahy za účelom plánovania, alebo kontroly.