výrobná kontrola

Definícia pojmu výrobná kontrola v ekonomickom slovníku. Výraz výrobná kontrola sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výrobná kontrola“

1. Kontrola výrobného procesu a pridružených tovarových prúdov. To znamená kontrolu všetkých výrobných procesov v ktorých usporiadanie materiálu, výdaj objednávok výrobného oddelenia a dodanie výrobkov zaberá podstatné miesto v realizácii hlavného výrobného rozpisu. Výrobná kontrola sa skladá z plánovania zamestnanosti, hlavného plánovania, detailného plánovania, pracovných výsledkov, progresívnej kontroly, kontrolovania zamestnancov a strojov a stanovenia opravných opatrení. 2. (Automatická) fyzická kontrola výrobného procesu.