výrobná kapacita

Definícia pojmu výrobná kapacita v ekonomickom slovníku. Výraz výrobná kapacita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výrobná kapacita“

Prostriedky (zariadenie, pracovná sila) použiteľné na výrobu výrobku.