výrobca

Definícia pojmu výrobca v ekonomickom slovníku. Výraz výrobca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba, Ekonomika v chémii.

Definícia výrazu „výrobca“

Výrobca je ten, kto produkuje výrobok.

Je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve, ktorá vyrába látku v Spoločenstve.