výroba riadená počítačom

Definícia pojmu výroba riadená počítačom v ekonomickom slovníku. Výraz výroba riadená počítačom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „výroba riadená počítačom“

Výrobný proces, ktorý využíva počítačový systém.