výroba

Definícia pojmu výroba v ekonomickom slovníku. Výraz výroba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba, Ekonomika v chémii.

Definícia výrazu „výroba“

Výroba výrobkov (ich častí, dielov, polotovarov a finálnych výrobkov) Poznámka: Väčšinou sa výraz výroba používa pre fyzické operácie vytvárajúce výrobok.

Je vyrobenie alebo extrakcia látok v prírodnom stave.