vyrob alebo kúp

Definícia pojmu vyrob alebo kúp v ekonomickom slovníku. Výraz vyrob alebo kúp sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „vyrob alebo kúp“

Proces týkajúci sa rozhodnutia či je výhodnejšie začať výrobok vyrábať, alebo nakupovať. Poznámka: Najdôležitejšie faktory ktoré zohrávajú úlohu sú: – monopol v know – how, – dostupnosť výrobku na trhu, – cena, – kontinuita a/alebo možnosti verifikácie pre dizajnérov. – podstatné alebo nepodstatné aktivity, – efektívnosť. Vyrob alebo kúp medzi iným taktiež zahŕňa zber vlastných údajov o výrobku, stanovenie zodpovednosti potencionálnych dodávateľov, porovnávanie vlastných údajov s údajmi dodávateľa a na záver rozhodnutie či výrobok vyrábať, alebo nakupovať.