vyprázdňovanie kontajnera

Definícia pojmu vyprázdňovanie kontajnera v ekonomickom slovníku. Výraz vyprázdňovanie kontajnera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „vyprázdňovanie kontajnera“

Vyberanie tovaru (materiálu) z kontajnera.