Vypočítaná kategória

Definícia pojmu Vypočítaná kategória v ekonomickom slovníku. Výraz Vypočítaná kategória sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Vypočítaná kategória“

zobrazuje výsledky určitého výpočtu, poskytuje často požadované výpočty používateľom. Je založená na vzorci a množine kategórií. Vypočítava sa počas vytvárania kocky, výsledky sú uložené do kocky.

Kategória, ktorá zobrazuje výsledky určitého výpočtu, poskytuje často požadované výpočty používateľom.