Výpis z úverového účtu

Definícia pojmu Výpis z úverového účtu v ekonomickom slovníku. Výraz Výpis z úverového účtu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky.

Definícia výrazu „Výpis z úverového účtu“

je doklad, ktorý držiteľ dostáva pravidelne každý mesiac, hneď ako začne čerpať úver. Na výpise je uvedená výška mesačnej splátky, počiatočný stav účtu, pohyby v mesiaci a disponibilný zostatok.