výpis výsledkov štúdia

Definícia pojmu výpis výsledkov štúdia v ekonomickom slovníku. Výraz výpis výsledkov štúdia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „výpis výsledkov štúdia“

Výpis výsledkov štúdia patrí medzi doklady o štúdiu a obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia študijného programu splnil. Vydáva ho vysoká škola; ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, vydáva ho fakulta.