Výnos korigovaný o dane

Definícia pojmu Výnos korigovaný o dane v ekonomickom slovníku. Výraz Výnos korigovaný o dane sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Výnos korigovaný o dane“

Výnos korigovaný o dane je ukazovateľom, ktorý poukazuje na celkovú priemerný ročný výnos fondu po zaplatení daní, vypočítanú za obdobie 3, 5 a 10 rokov. Pri výpočte sa nezohľadňujú zisky od rastu kapitálu, ktorý sa získal predajom cenných papierov fondu na konci držby. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Tax-adjusted Return.