výnos

Definícia pojmu výnos v ekonomickom slovníku. Výraz výnos sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „výnos“

(zisk) – Pomer použitého výstupu z procesu ku jeho vstupu.

Výkon vyjadrený v peňažných jednotkách.