Vynorenie – Drill-up

Definícia pojmu Vynorenie – Drill-up v ekonomickom slovníku. Výraz Vynorenie – Drill-up sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling.

Definícia výrazu „Vynorenie – Drill-up“

týmto pojmom budeme označovať pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zdola nahor.