vymenúvacie konanie

Definícia pojmu vymenúvacie konanie v ekonomickom slovníku. Výraz vymenúvacie konanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „vymenúvacie konanie“

Proces, ktorého úspešné absolvovanie vedie k získaniu vedecko-pedagogického titulu profesor.