výmenná výveska materiálu

Definícia pojmu výmenná výveska materiálu v ekonomickom slovníku. Výraz výmenná výveska materiálu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „výmenná výveska materiálu“

Naplánovaná výveska materiálu určeného na poskytnutie možností výberu. Na tejto výveske materiálu môže byť štandartný predmet vymeniteľný za iný.