výmena obchodných údajov

Definícia pojmu výmena obchodných údajov v ekonomickom slovníku. Výraz výmena obchodných údajov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „výmena obchodných údajov“

Medzinárodná štandardizačná metóda komunikácie pre výmenu informácií medzi organizáciami vo forme čitateľnej počítačom. Metóda štruktúrovania správy je definovaná pod záštitou Ekonomickej komisie Organizácie Spojených Národov pre Európu.