Vylúčenie nároku na úrazovú dávku

Definícia pojmu Vylúčenie nároku na úrazovú dávku v ekonomickom slovníku. Výraz Vylúčenie nároku na úrazovú dávku sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Vylúčenie nároku na úrazovú dávku“

Krátka definícia: Podľa § 110 ods. 2 zákona nárok na úrazové dávky nevzniká, ak sa zamestnávateľ celkom zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť poškodeného podľa § 196 ods. 1 Zákonníka práce. Definícia podľa zákona: Podľa § 110 ods. 2 zákona nárok na úrazové dávky nevzniká, ak sa zamestnávateľ celkom zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť poškodeného podľa § 196 ods. 1 Zákonníka práce.