Výkonný dopravca

Definícia pojmu Výkonný dopravca v ekonomickom slovníku. Výraz Výkonný dopravca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Výkonný dopravca“

Dopravca, ktorý s odosielateľom neuzatvoril prepravnú zmluvu, ktorého však dopravca podľa písmena b) poveril vykonaním čiastkovej alebo celej prepravy po železnici.