Výkonnostná kontrola

Definícia pojmu Výkonnostná kontrola v ekonomickom slovníku. Výraz Výkonnostná kontrola sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Výkonnostná kontrola“

Kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, ktorou kontrolný subjekt používa svoje zdroje vo vykonávaní svojich zodpovedností.