Výkonnosť

Definícia pojmu Výkonnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Výkonnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Výkonnosť“

Je miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, týmom, organizáciou a procesmi.

Miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, týmom, organizáciou a procesmi.