Výkonná časť vlády

Definícia pojmu Výkonná časť vlády v ekonomickom slovníku. Výraz Výkonná časť vlády sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Výkonná časť vlády“

(výkonná moc) – Časť vlády, ktorá spravuje zákony.