Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Definícia pojmu Výkon funkcie hlavného kontrolóra v ekonomickom slovníku. Výraz Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Výkon funkcie hlavného kontrolóra“

sa skončí – uplynutím obdobia, na kt. bol zvolený, vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, smrťou.

sa skončí – vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím obdobia, na kt. bol zvolený, smrťou.