Výkaz hotovostných tokov

Definícia pojmu Výkaz hotovostných tokov v ekonomickom slovníku. Výraz Výkaz hotovostných tokov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Banky.

Definícia výrazu „Výkaz hotovostných tokov“

Prehľad príjmov a platieb za dané obdobie; pomáha pri zostavovaní rozpočtu; tiež známy pod názvom výkaz príjmov a výdavkov.