Vyjadrenie

Definícia pojmu Vyjadrenie v ekonomickom slovníku. Výraz Vyjadrenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Vyjadrenie“

Kontrolórom písané závery o skupine finančných stanovísk ako výsledok finančnej alebo pravidelnej kontroly.