Vyhlásenie o overení

Definícia pojmu Vyhlásenie o overení v ekonomickom slovníku. Výraz Vyhlásenie o overení sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Vyhlásenie o overení“

dokument vypracovaný riadiacim orgánom/ sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom potvrdzujúci, že čiastky deklarované prijímateľom sú oprávnené;

Dokument vypracovaný riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom potvrdzujúci, že čiastky deklarované prijímateľom sú oprávnené.