Výdavky verejných financií

Definícia pojmu Výdavky verejných financií v ekonomickom slovníku. Výraz Výdavky verejných financií sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Výdavky verejných financií“

Rozpočtové prostriedky pridelené na financovanie aktivít vlády za účelom dosiahnutia konkrétnych výsledkov.