Výdavky samosprávneho kraja

Definícia pojmu Výdavky samosprávneho kraja v ekonomickom slovníku. Výraz Výdavky samosprávneho kraja sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Výdavky samosprávneho kraja“

– výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych funkcií, so správou vlastného majetku, s tvorbou a plnením programu soc. a ekon. rozvoja, iné.