Výdatnosť

Definícia pojmu Výdatnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Výdatnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Výdatnosť“

Výdatnosť (efficiency) estimátor a nazývame vlastnosť, kedy jeho rozptyl je menší alebo rovnaký, ako rozptyl akéhokoľvek iného neskresleného estimátora.