Výbor pre regióny

Definícia pojmu Výbor pre regióny v ekonomickom slovníku. Výraz Výbor pre regióny sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Výbor pre regióny“

Úlohou tohto výboru je poskytovať Komisii a Rade názory autorít z regiónov EÚ a zastupovať regionálne a miestne záujmy. Výbor pozostáva z 222 zástupcov z regiónov celej Únie. Má poradnú úlohu.