Výberový súbor

Definícia pojmu Výberový súbor v ekonomickom slovníku. Výraz Výberový súbor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Výberový súbor“

Výberový súbor (sample) je vybraná časť štatistických jednotiek zo základného súboru a predstavuje reprezentatívnu vzorku základného súboru. Ak zisťujeme informácie len o výberovom súbore, ide o výberové zisťovanie (skúmanie). S výberovým súborom súvisí aj základný súbor.