výberové konanie na obsadenie miesta

Definícia pojmu výberové konanie na obsadenie miesta v ekonomickom slovníku. Výraz výberové konanie na obsadenie miesta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „výberové konanie na obsadenie miesta“

Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním v podľa vnútorného predpisu Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov určuje vnútorný predpis verejnej vysokej školy. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.